W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Xác định file đã scan với ứng dụng ControlCenter2(Dành cho Macintosh)

Mô tả:

ControlCenter được dùng để kết nối những phím lệnh “Scan to” trên máy nhãn hiệu Brother với máy tính. Khi bạn sử dụng lệnh Scan to File, những file scan được sẽ được tự động lưu ở folder Destination mặc định. Để xem folder Destination mặc định:

1.Mở ứng dụng ControlCenter bằng cách chọn HD  => Library  => Printers  => Brother  => Utilities  => ControlCenter  => ControlCenter. Ứng dụng ControlCenter sẽ xuất hiện trên thanh Menu.

2.Click vào biểu tượng ControlCenter trên thanh Menu và click OPEN để mở ứng dụng.

 

1

3.Click vào Configuration => Scan => File.

2

4. Cửa số cấu hình “Scan to File” sẽ xuất hiện.

5. Click thẻ Device Button để chọn hành động scan từ phím SCAN của máy Brother hoặc chọn thẻ Software Button cho hành động scan từ phần mềm ứng dụng ControlCenter.

3

6.Trường dữ liệu Destination Folder sẽ hiển thị đích đến mặc định cho tất cả file scan được bằng phím Scan to File. Bạn sẽ phải mở folder này để xem những file đã scan được.

7. Để thay đổi đường dẫn mặc định cho folder Destination, click BROWSE và chọn nơi bạn muốn lưu file và click OK. Tất cả những lần scan sử dụng phím Scan to File sau đó sẽ lưu file ở đường dẫn này.

5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *