W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Scan tài liệu trong ứng dụng Paint (Windows XP® & Windows Vista®)

Windows XP:

1. Từ giao diên ứng dụng Paint, chọn File -> From Scanner or Camera

1

2. Bạn sẽ thấy một giao diện như sau. Có rất nhiều tùy chọn bạn có thể thay đổi, ví dụ như khi bạn muốn thay đổi độ phân giải của hình scan, chọn “Adjust the quality of the scanned picture”2

3. Khi bạn đã hoàn thành, click “Scan” và tài liệu sẽ được scan với các thông số do bạn qui định.

—————————————————————————————————————

Window Vista:

1. Click  “Start” => “All Program” => “Accessory” => “Paint” .

2. Click “File” =>”From Scanner or Camera…”.3

3. Bạn sẽ thấy giao diện như sau. Có rất nhiều tùy chọn bạn có thể thay đổi, ví dụ như khi bạn muốn thay đổi độ phân giải của hình scan, chọn “Adjust the quality of the scanned picture”4

4. Khi bạn đã hoàn thành, click “Scan” và tài liệu sẽ được scan với các thông số do bạn qui định.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *