W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Scan ở Auto Scan Mode với ScanGear

Chế độ AutoScan này giúp việc scan của bạn thuận tiện hơn vì nó sẽ tự động nhận diện kiểu tài liệu được đặt lên mặt kính scan.

Lưu ý quan trọng:

Những kiểu tài liệu được hỗ trợ là hình ảnh, bưu thiếp, card-visit, tạp chí, báo chí, văn bản chữ và BD/DVD/CD. Để scan những kiểu tài liệu khác, hãy chọn kiểu tài liệu trong thẻ Basic Mode hoặc Advanced Mode

1. Đặt tài liệu lên mặt kính scan, sau đó khởi động ScanGear.

2. Click thẻ Auto Scan Mode

Lưu ý:

Chọn Execute Recommended Image Correction để tự động chỉnh sửa, cải thiện hình ảnh.

1_a

3. Click Scan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *