W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Hướng dẫn POWERPOINT_Bài 4: Sử dụng các mẫu định dạng

su-dung-cac-mau-dinh-dang128

1. Sử dụng các mẫu định dạng

PowerPoint xây dựng sẵn rất nhiều mẫu định dạng (theme) màu sắc, font chữ và các hiệu ứng trong chương trình . Các mẫu này giúp tạo nên phong cách chuyên nghiệp cho bài thuyết trình khi áp dụng. Ngoài ra, chúng ta còn có thể tự tạo thêm các mẫu định dạng cho riêng mình.

Áp dụ ng theme có sẵn cho bài thuyết trình

Khi tạo bài thuyết trình mới theo dạng Blank thì PowerPoint sẽ áp dụng Office theme mặc định cho bài thuyết trình mới. Tuy nhiên, bạn có thể dễ dàng áp dụng thay đổi sang theme khác cho bài thuyết trình bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Các bước thực hành như sau:

1. Mở bài thuyết trình ở chương trước.
2. Vào ngăn Design, nhóm Themes, nhấp chuột chọn kiểu Theme mà bạn muốn. Ví dụ, bạn chọn kiểu theme là Paper.

su-dung-cac-mau-dinh-dang1

3. Để đổi sang bộ màu khác cho bài thuyết trình, bạn vào Design, nhóm Themes, nhấp chọn Theme Colors và chọn bộ màu khác. Ví dụ, bạn chọn bộ màu Clarity.

su-dung-cac-mau-dinh-dang2

4. Để đổi sang bộ font chữ khác cho bài thuyết trình, bạn vào Design, nhóm Themes, nhấp chọn Theme Fonts và chọn bộ font chữ khác. Ví dụ, bạn chọn bộ font chữ Office Classic, bộ font này sử dụng font chữ Arial cho các tựa đề slide và dùng font Times New Roman cho nội dung slide.

su-dung-cac-mau-dinh-dang3

5. Để đổi sang bộ hiệu ứng khác cho bài thuyết trình, bạn vào Design, nhóm Themes, nhấp chọn Theme Effects và chọn kiểu hiệu ứng khác.Theme Effects là các hiệu ứng trên các đuờng vẽ và tô nền của các đối tượng trên slide. Chúng ta không thể tạo thêm các hiệu ứng định dạng này mà chỉ có thể sử dụng những hiệu ứng đã có từ danh sách.

Tùy biến Theme

Thêm Theme Colors

Theme Colors bao gồm 3 nhóm màu: 4 màu cho văn bản và màu nền, 6 màu cho các đối tượng Shape, WordArt, Smart Art, Table, c hart, … trên slide và2 màu cho các si êu liên kết (hyperlink). On the Design tab, in the Themes group, click Colors.

Các bước thực hành như sau:

1. Vào ngăn Design, nhóm Themes
2. Chọn nút Theme Colors và chọn tiếp Create New Theme Colors, hộp thoại Create New Theme Colors xuất hiện.

su-dung-cac-mau-dinh-dang4

3. Tại vùng Theme colors, bạn hãy thiết lập màu cho 12 hộp màu thuộc 3 nhóm nhu đã trình bày ở trên. Nếu muốn trả về bộ màu mặc định của Theme Colors thì nhấn nút Reset.

4. Tại hộp Name, bạn hãy đặt tên cho Theme Colors vừa tạo.
5. Nhấn nút Save hoàn tất.
6. Muốn xóa Theme Colors vừa tạo thì vào ngăn Design, nhóm Themes, chọn Theme Colors. Dùng chuột nhấp phải lên tên Theme Colors cần xóa và và chọn Delete… Nhấn nút Yes để xác nhận lệnh xóa trong hộp thoại thông báo.

su-dung-cac-mau-dinh-dang5

Thêm Theme Fonts

Theme Fonts bao gồm font cho tựa đề (heading font) và font cho nội dung của slide.

Các bước thực hành như sau:

1. Vào ngăn Design, nhóm Themes
2. Chọn nút Theme Fonts và chọn tiếp Create New Theme Fonts, hộp thoại Create New Theme Fonts xuất hiện.

su-dung-cac-mau-dinh-dang6

3. Lựa chọn các font chữ tại hộp Heading font Body font
4. Tại hộp Name, bạn hãy đặt tên cho Theme Fonts
5. Nhấn nút Save hoàn tất.
6. Muốn xóa Theme Fonts vừa tạo thì vào Design, nhóm Themes, chọn Theme Fonts. Dùng chuột nhấp phải lên tên Theme Fonts cần xóa và và chọn Delete… Nhấn nút Yes để xác nhận lệnh xóa trong hộp thoại thông báo.

su-dung-cac-mau-dinh-dang7

Lưu Theme hiện hành

Bạn có thể lưu các thay đổi về bộ màu, bộ font hay các hiệu ứng thành một Theme mới để có thể áp dụng cho các bài thuyết trình khác.

1. Vào ngăn Design, nhóm Themes

2. Chọn nút More và chọn tiếp Save Current Theme, hộp thoại Save Current Theme xuất hiện.

su-dung-cac-mau-dinh-dang8

3. Tại hộp File name, bạn đặt tên theme và chọn phần mở rộng là .thmx . Nhấn nút Save để lưu theme .

su-dung-cac-mau-dinh-dang9

2. Sử dụng hình và màu làm nền cho slide

Sử dụng màu nền hoặc các hình ảnh làm nền cho các slide trong bài thuyết trình được sử dụng rất phổ biến . Với các màu, hiệu ứng tô nền và các hình ảnh được chọn lựa kỹ sẽ mang đến một phong cách độc đáo và sáng tạo cho bài thuyết trình . chúng ta sẽ lần lượt tham khảo qua hai cách này.

Dùng hình làm nên cho slide

các bước thực hành như sau:

1. Chọn một hoặc nhiều slide muốn chèn hình nền. Ví dụ, bạn chọn slide thứ 2 và thứ 3
2. Vào ngăn Design, nhóm Background, chọn Background Styles và chọn tiếp Format Background. Hộp thoại Format Background xuất hiện.

su-dung-cac-mau-dinh-dang10

3. Chọn Fill từ danh sách bên trái hộp thoại và chọn tiếp Picture or texture fill

su-dung-cac-mau-dinh-dang11

4. Thực hiện một trong các cách sau:

• Cách 1: Nhấp nút File để chèn hình từ tập tin hình . Bạn tìm đến thư mục chứa hình rồi nhấp chuột hai lần vào hình muốn chèn vào .
• Cách 2: Nhấp nút Clipboard để dán hình đang chứa trong bộ nhớ vào làm hình nền cho slide.
• Cách 3: Nhấp nút Clip Art để tìm và chèn hình từ trong thư viện clip Art . Nhập từ khóa tìm hình tại hộp Search text . chọn hình và nhấn nút OK để chèn vào slide . Nếu chọn thêm Include content from Office.com thì kết quả tìm kiếm hình sẽ bao gồm luôn các hình tìm thấy trên trang Office . com .
Ví dụ, bạn chọn cách 1 , và chọn hình nền Background 0 7.jpg

su-dung-cac-mau-dinh-dang12

5. Nhấn nút Close để tiến hành áp dụng hình nền cho các slide đang chọn. Nếu bạn muốn áp dụng hình nền cho tất cả các slide thì nhấn nút Apply to All.

su-dung-cac-mau-dinh-dang13

Dùng màu làm nền cho slide

Các bước thực hành như sau:

1. Chọn một hoặc nhiều slide muốn tô màu nền. Ví dụ, bạn chọn slide 4 và 5.
2. Vào ngăn Design, nhóm Background, chọn Background Styles và chọn tiếp Format Background. Hộp thoại Format Background xuất hiện.
3. Chọn Fill từ danh sách bên trái hộp thoại và chọn tiếp SolidFill

su-dung-cac-mau-dinh-dang14

4. Bạn chọn màu cần tô nền tại nút Color, nhấn nút More Colors nếu muốn chọn màu khác từ bảng màu cơ bản. Bạn có thể tùy chỉnh độ trong suốt của màu tại thanh trượt Transparency hoặc nhập trực tiếp vào hộp kế bên thanh trượt.
5. Nhấn nút Close để tiến hành áp dụng màu nền cho các slide đang chọn. Nếu bạn muốn áp dụng màu nền cho tất cả các slide thì nhấn nút Apply to All.

su-dung-cac-mau-dinh-dang15

Tô nền slide ki ểu Gradient

Ngoài kiểu tô nền một màu, PowerPoint còn cho phép tô nền với nhiều màu phối hợp với nhau tạo nên các hiệu ứng màu đẹp mắt.

Các bước thực hành như sau:

1. Chọn một hoặc nhiều slide muốn tô màu nền. Ví dụ, bạn chọn slide 8 và 9.

2. Vào ngăn Design, nhóm Background, chọn Background Styles và chọn tiếp Format Background. Hộp thoại Format Background xuất hiện.

3. Chọn Fill từ danh sách bên trái hộp thoại và chọn tiếp Gradient Fill

su-dung-cac-mau-dinh-dang16

4. Tại hộp Preset colors, bạn chọn một kiểu màu nào đó . Ví dụ như bạn chọn kiểu Daybreak, chọn Type là Linear, chọn DirectionTop Left to Bottom Right và chọn góc nghiên 450 tại hộp Angle.

5. Tại phần Gradient stops, bạn chọn màu để phối với bộ màu đã chọn ở bước trên và thiết lập thêm các thông số tại Positon, Brightness và Transparency bằng cách vừa điều chỉnh vừa quan sát các slide đang chọn.

su-dung-cac-mau-dinh-dang17

6. Nhấn nút Close để áp dụng hiệu ứng Gradient cho các slide đang chọn hoặc nhấn nút Apply to All để áp dụng hiệu ứng này cho toàn bài thuyết trình.

su-dung-cac-mau-dinh-dang18

Xó a hình nền và màu nền đã áp dụng cho slide

Để xoá bỏ các màu nền, hiệu ứng màu nền Gradient, hình nền cho các slide . Bạn làm theo các bước sau:

1. Chọn các slide muốn xóa màu nền, hình nền, hiệu ứng màu nền Gradient
2. Vào ngăn Design, nhóm Background, chọn Background Styles và chọn tiếp Reset Slide Background.

su-dung-cac-mau-dinh-dang19

3. Làm việc với Slide Master

Slide master là slide nằm vị trí đầu tiên trong các slide master, nó chứa thông tin về theme và layout của một bài thuyết trình bao gồm nền slide, màu sắc, các hiệu ứng, kích thước và vị trí của các placeholder trên slide.

Mỗi bài thuyết trình có ít nhất một slide master . Điểm hữu ích chính khi sử dụng slide master là chúng ta có thể thay đổi toàn bộ kiểu dáng và thiết kế của bài thuyết trình rất nhanh chóng. Khi muốn một hình ảnh hay thông tin nào đó xuất hiện trên tất cả các slide thì nên thêm chúng trong slide master để tránh phải nhập các thông tin trùng lặp ở các slide.

Do các hiệu chỉnh và thay đổi trong slide master ảnh hưởng đến toàn bộ bài thuyết trình nên chúng ta chỉ thực hiện các hiệu chỉnh và thay đổi trong chế độ màn hình Slide Master.

su-dung-cac-mau-dinh-dang20

Để chuyển sang cửa sổ Slide Master, bạn vào ngăn View, nhóm Master Views chọn Slide Master.

su-dung-cac-mau-dinh-dang21

Sắp xếp và định dạng placeholder trên các slide master

Các bước thực hành như sau:
1. Chọn Slide master hoặc slide layout cần sắp xếp các placeholder. Ví dụ như bạn chọn Title Slide Layout

su-dung-cac-mau-dinh-dang22

2. Dùng chuột chọn placeholder và giữ trái chuột kéo đến vị trí khác theo nhu cầu. Để thay đổi kích thước placeholder, bạn di chuyển chuột đến vị trí một trong 8 nốt tròn xung quanh placeholder đang chọn . Sau đó giữ trái chuột và kéo lên, xuống, trái hoặc phải để điều chỉnh kích thước placeholder.

su-dung-cac-mau-dinh-dang23

3. Định dạng lại font chữ và cỡ chữ cho placeholder, bạn vào ngăn Home

• Tại nhóm Font:bạn chọn lại font chữ là Verdana, chọn cỡ chữ là 54 và chọn kiểu chữ đậm.
• Tại nhóm Paragraph: giúp canh lề, thêm các ký hiệu đầu dòng, đánh số thứ tự,… cho các đoạn văn bản chứa trong placeholder.

su-dung-cac-mau-dinh-dang24

4. Thực hiện việc điều chỉnh tương tự cho tất cả các placeholder trên các slide master và slide layout nếu cần.

Thêm và xóa placeholder

chúng ta sẽ tiếp tục việc điều chỉnh trên slide vừa rồi . có nhiều kiểu placeholder trong PowerPoint như là content, text, picture, chart, .Tuy nhiên, chúng ta sẽ chỉ thực hành thêm một placeholder kiểu Picture để cho phép người dùng chèn một hình ảnh, logo,… vào trong slide khi biên soạn

Các bước thực hành như sau:

1. Chọn Slide master hoặc slide layout bổ sung placeholder. Ví dụ như bạn chọn Title Slide Layout.
2. Trong ngăn Slide Master, đến nhóm Master Layout, chọn Insert Placeholder
chọn Picture.

su-dung-cac-mau-dinh-dang26

3. Vẽ một placeholder với kích thước vừa phải trên cùng của slide . Placeholder Picture này sẽ xuất hiện khi bạn chèn thêm slide mới có layout là Title Slide trong quá trình biên soạn sau này .

su-dung-cac-mau-dinh-dang27

4. Muốn xóa placeholder nào thì bạn chọn nó và nhấn phím Delete trên bàn phím.

Chèn và xóa slide layout

Nếu nhận thấy các kiểu slide layout hiện có trong Slide master không đáp ứng đủ các kiểu bố cục khi biên soạn bài thuyết trình thì bạn có thể tạo thêm kiểu slide layout mới.

Các bước thực hành như sau:

1. Chọn vị trí đặt slide layout mới trong danh mục slide layout
2. Vào ngăn Slide Master, đến nhóm Edit Master, chọn Insert Layout.

su-dung-cac-mau-dinh-dang28

3. Tiến hành chèn các placeholder và sắp đặt chúng theo nhu cầu của mình. Ví dụ nhu bạn chèn vào 3 placeholder (2 Picture và 1 Text) và bố trí nhu sau .

su-dung-cac-mau-dinh-dang29

4. Đặt tên cho slide layout này bằng cách nhấp chuột vào nút Rename tại nhóm Edit Master trong ngăn Slide Master và đặt tên là “Two Picture & Text” trong hộp Layout name . Nhấn nút Rename để hoàn tất .

su-dung-cac-mau-dinh-dang30

5. Khi đó, trong chế độ soạn thảo Normal View bạn có thể chèn slide mới với kiểu layout vừa tạo.

su-dung-cac-mau-dinh-dang31

Chèn và xóa slide master

Một bài thuyết trình có tối thiểu một slide master, do vậy bạn có thể tạo thêm các slide master khác. Với nhiều slide master trong bài thuyết trình, chúng ta có thể áp dụng mỗi slide master cho mỗi chương hoặc phần trong bài thuyết trình của mình sau này .

các bước thực hành như sau:

1. Vào ngăn View, nhóm Master Views, chọn Slide Master để trờ lại cửa sổ Slide Master.

2. Vào ngăn Slide Master, đến nhóm Edit Master, chọn Insert Slide Master. Một Slide Master mặc định được chèn vào ngay sau slide master hiện có.

su-dung-cac-mau-dinh-dang32

3. có rất nhiều kiểu slide layout được chèn, bạn có thể xóa bớt các kiểu không sử dụng bằng cách chọn slide layout và nhấn Delete trên bàn phím để xóa .
4. Để xóa slide master và các slide layout vừa tạo thì bạn chọn slide master và nhấn phím Delete trên bàn phím để xóa .

Áp dụng theme và nền cho slide master

Tương tự như áp dụng theme và background cho bài thuyết trình . Trong chế độ Slide Master, mỗi khi bạn áp dụng một kiểu theme thì PowerPoint tự động tạo thêm một Slide Master mới và với ki u theme vừa chọn

các bước thực hành như sau:

1. Vào ngăn Slide Master, đến nhóm EditTheme, chọn Themes. Ví dụ, bạn chọn kiểu theme là Apex.
2. Một Slide Master mới được thêm vào với kiểu theme vừa chọn.

su-dung-cac-mau-dinh-dang33

3. Thay đổi màu nền cho slide, bạn vào Slide Master, đến nhóm Background, chọn Background Styles. Ví dụ, bạn chọn Style 9 .

su-dung-cac-mau-dinh-dang34

Thiết lập kích thước và chiều hướng của slide

các bước thực hành như sau:

1. Vào ngăn Slide Master, đến nhóm Page Setup, chọn Page Setup.Hộp thoại Page Setup xuất hiện.

su-dung-cac-mau-dinh-dang35

2. Tại Slide sized for, bạn chọn kích thước cho slide. Tùy theo màn hình mà bạn đang sử dụng mà bạn chọn kiểu thích hợp.
3. Tại Slides:
• Chọn Portrait nếu muốn slide nằm dọc
• Chọn Landscape nếu muốn slide nằm ngang (mặc định)
4. Tại Notes, handouts & outline chọn chiều hướng theo cách tương tự như slide .

Đóng cửa sổ slide master trở về chế độ soạn thảo

Để trở về màn hình soạn thảo bạn nhấp vào nút Close Master View trong ngăn Slide Master.

su-dung-cac-mau-dinh-dang36

su-dung-cac-mau-dinh-dang37

4. Định dạng văn bản

Ngoài cách định dạng cho các placeholder văn bản trong chế độ Slide Master để áp dụng cho tất cả các slide trong bài thuyết trình. Chúng ta cũng có thể định dạng riêng lẻ cho một slide cụ thể nào đó với mục đích làm nổi bật thông tin trên slide.

các bước thực hành định dạng văn bản như sau:

Dùng chuột quét chọn vùng văn bản trên slide cần định dạng. Ví dụ bạn sẽ định dạng văn bản trên slide 2.

su-dung-cac-mau-dinh-dang38

su-dung-cac-mau-dinh-dang39

su-dung-cac-mau-dinh-dang40

4. Chúng ta cũng có thể chuyển đổi hộp văn bản sang Smart Art nếu thấy cần thiết. Ví dụ chúng ta chuyển sang kiểu Vertical Bullet List. Bạn vào ngăn Home, nhóm Paragraph, chọn nút Convert to SmartArt và chọn kiểu Vertical Bullet List

su-dung-cac-mau-dinh-dang41

Sao chép định dạng

Chuyển sang slide 3 của bài thuyết trình, ví dụ ta sẽ định dạng hộp văn bản bên trái sau đó sẽ sao chép định dạng sang hộp văn bản bên phải.

1. Đ ịnh dạng cho hộp văn bản b ê n trái nhu sau:

• Dòng đầu tiên chữ màu vàng, cỡ chữ 34, kiểu chữ in đậm và đổi kiểu bullet sang hình đầu mũi tên màu vàng (vào Bullets and Numbering… để chọn lại màu).
• Bốn dòng bên dưới chữ màu trắng, cỡ chữ 3 2 và đổi kiểu bullets sang hình ô vuông có màu trắng.

su-dung-cac-mau-dinh-dang42

2. Chọn hộp văn bản bên trái, sau đó vào ngăn Home, nhóm Clipboard và kích chuột một lần vào nút Format Painter để sao chép định dạng vào bộ nhớ máy tính.

su-dung-cac-mau-dinh-dang43

3. Khi đó sẽ xuất hiện thêm biểu tượng cây cọ trên con trỏ chuột. bạn di chuyển chuột đến hộp văn bản bên phải và kích trái chuột.

su-dung-cac-mau-dinh-dang44

5. Đ ịnh dạng hình, SmartArt, Shape, WordArt, Video

Phần này trình bày một số thao tác thường gặp đối với hình ảnh, Smart Art, Shape và WordArtvideo trong bài trình diễn như: định dạng, xoay, di chuyển, thay đổi kích thước, cắt tỉa…

Xoay

Hầu hết các đối tượng trên slide chúng ta đều có thể xoay (Rotate) được như là Text, hình, ClipArt, Shape, video, các thành phần của SmartArt, WordArt và các thao tác thực hiện cũng tương tự nhau. Chúng ta sẽ thực hành xoay hình hai con bướm trong slide số 4.

các bước thực như sau:

1. Chọn hình con bướm bên trái trong slide số 4. Khi đó, xung quanh hình được chọn sẽ xuất hiện 4 nút tròn nhỏ ở các góc, 4 nút vuông nhỏ ở giữa các cạnh và một nút tròn màu xanh nằm phía trên dùng để xoay hình.

su-dung-cac-mau-dinh-dang45

2. Nhấp chuột vào nút nắm tròn màu xanh ở bên trên của hình, khi đó con trỏ sẽ biến thành hình một mũi tên cong tròn

su-dung-cac-mau-dinh-dang46

3. Giữ trái chuột và kéo theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, khi đó hình sẽ được xoay về phía bên trái.

su-dung-cac-mau-dinh-dang47

 

Cắt tỉa

PowerPoint cho phép cắt tỉa (Crop) hình ảnh, clipart, kể cả khung hình của các đoạn video nhằm tập trung hơn vào trọng tâm của hình muốn thể hiện. Chúng ta tiếp tục thực hành phần này với việc cắt bớt vùng không hiển thị video trong slide số 8.

các bước thực như sau:

Chọn đoạn video bên trái trong slide số 8. Khi đó, xung quanh video được chọn sẽ xuất hiện 4 nút tròn nhỏ ở các góc, 4 nút vuông nhỏ ở giữa các cạnh và một nút tròn màu xanh nằm phía trên dùng để xoay hình. Đoạn video này dùng để hiển thị trên loại màn hình rộng nên có dư 2 vùng màu đen phía trên và dưới. Chúng ta sẽ cắt bớt 2 vùng đen này

su-dung-cac-mau-dinh-dang48

3. Nhấp chuột vào ô vuông ở cạnh bên trên của video . Khi đó con trỏ chuột biến thành hình giống chữ T ngược. Bạn giữ trái chuột và kéo hướng xuống dưới đến gần hết vùng màu đen thì nhả chuột

su-dung-cac-mau-dinh-dang49

4. Tương tự, nhấp chuột vào ô vuông ở cạnh bên dư ới của video. Khi con trỏ chuột biến thành hình giống chữ T thì bạn giữ trái chuột và kéo hướng lên trên đến gần hết vùng màu đen thì nhả chuột.

su-dung-cac-mau-dinh-dang50

Di chuyển

Tất cả các đối tượng trên slide đều có thể di chuyển (move), sắp đặt và bố trí lại cho hợp lý. Chúng ta tiếp tục thực hành trên slide số 8 với việc sắp xếp lại 2 đoạn video trên slide này.

các bước thực như sau:

1. Chọn đoạn video bên trái trong slide số 8. Khi đó, xung quanh video được chọn sẽ xuất hiện 8 nút và con trỏ chuột xuất hiện thêm hình 4 mũi tên hướng về 4 hướng.

su-dung-cac-mau-dinh-dang51

2. Giữ trái chuột và kéo video đến vị trí mới. Ví dụ, bạn di chuyển hướng lên trên và khi đến được vị trí mong muốn thì thả trái chuột.

3. Tương tự, chọn video bên phải và bạn di chuyển video sang phía bên phải và hướng xuống dưới đến gần hết vùng màu đen thì thả chuột.

su-dung-cac-mau-dinh-dang52

Thay đổ i kích thước

Tất cả các đối tượng trên slide đều có thể phóng to hay thu nhỏ (resize) một cách dễ dàng. Chúng ta tiếp tục thực hành trên slide số 8 với việc phóng to và thu nhỏ 2 đoạn video trên slide này.

các bước thực như sau:

1. Chọn đoạn video bên trái trong slide số 8. Khi đó, xung quanh video được chọn sẽ xuất hiện 8 nút.
2. Dùng chuột chọn vào nút nắm tròn ở góc dưới bên phải của hình . Khi đó, con trỏ biến thành mũi tên 2 chiều thì kéo hướng qua góc phải dưới.

su-dung-cac-mau-dinh-dang53

3. Tương tự, bạn chọn video bên phải . Sau đó, bạn chọn nút tròn ở góc dưới bên trái và giữ trái chuột kéo hướng lên trên và qua phải.

su-dung-cac-mau-dinh-dang54

su-dung-cac-mau-dinh-dang55

Thêm chú thích cho các đối tượng trên slide các đối tượng trên slide như hình, đồ thị, shape, SmartArt,… đều có thể thêm văn bản để chú thích cho đối tượng. Công việc này rất hữu ích cho những người dùng khác khi mở bài thuyết trình và hiểu được ý nghĩa của các đối tượng đang sử dụng trên slide.

các bước thực như sau:

1. Chọn đối tượng. Ví dụ, bạn chọn hình sản phẩm HD Zune trong slide số 7.
2. Nhấp phải chuột lên đối tượng và chọn lệnh Format Shape .. .. Lưu ý, tùy loại đố i tượng mà bạn đang chọn thì sẽ xuất hiện lệnh Format + <tên đối tượng tương ứng>.

su-dung-cac-mau-dinh-dang56

3. Trong hộp thoại Format Picture, bạn chọn Alt Text
4. Nhập tựa đề cho đối hình là “HD Zune” tại hộp Title và nhập phần mô tả là “Thiết bị giải trí di động đa phương tiện” tại hộp Description.
5. Nhấp nút Close để đóng cửa sổ.

Hiệu chỉnh hình ảnh

Chúng ta có thể thực hiện một số thao tác hiệu chỉnh hình ảnh ngay trong chương trình PowerPoint mà không cần thêm bất kỳ công cụ nào . Sau đây là một số hiệu chỉnh thông dụng. Thay đổ i độ sáng, độ tương phản và độ sắc nét của hình ảnh

các bước thực như sau:

1. Chọn hình cần hiệu chỉnh độ sáng và độ tương phản (Brightness and Contrast). Ví dụ, bạn chọn hình bên trái trong slide số 4.

2. Chọn Picture Tools, vào ngăn Format, nhóm Adjust, nhấp chọn nút Corrections.

su-dung-cac-mau-dinh-dang57

3. Tại Shape and Soften Brightness and Contrast là tập hợp các kiểu điều chỉnh hình được thiết lập sẵn. Bạn có thể di chuyển chuột lên các kiểu này và xem trước kết quả thể hiện trên slide trước khi nhấp chọn một kiểu nào đó . Ví dụ, bạn chọn Sharpen là 0%, Brightness +20% và Contrast-40%.

su-dung-cac-mau-dinh-dang58

4. Ngoài ra, bạn có thể nhấp chọn lệnh Brightness and Contrast để tinh chỉnh độ sáng, độ tương phản và độ sắc nét của hình ảnh một cách linh động hơn .

su-dung-cac-mau-dinh-dang59

Thay đổi cường độ màu, tông màu, hiệu ứng chuyến màu cho hình ảnh

các bước thực như sau:

1. Chọn hình cần hiệu chỉnh. Ví dụ, bạn chọn hình con bướm bên phải trong slide số 4.
2. Chọn Picture Tools, vào ngăn Format, nhóm Adjust, nhấp chọn nút Color.

su-dung-cac-mau-dinh-dang60

3. Trong cửa sổ vừa xuất hiện:

• Tại nhóm Color Saturation, bạn chọn một kiểu phù hợp trong danh sách các kiểu thiết lập sẵn. Ví dụ, bạn chọn cho màu sắc sặc sỡ hơn 200%.
• Tại nhóm Color Tone, bạn chọn tông màu ấm hơn là 8800K
• Tại nhóm Recolor, bạn áp dụng hiệu ứng chuyển sang màu đỏ là Red. Bạn có thể chọn nút More Variantions để tùy chọn thêm các màu ưa thích khác .

su-dung-cac-mau-dinh-dang61

4. Ngoài ra, bạn có thể nhấp chọn lệnh Picture Color Options… để linh động tùy biến cường độ màu, tông màu và chuyển đổi màu.

su-dung-cac-mau-dinh-dang62

Xóa các màu nền trong hình

Xóa các màu nền trong hình sẽ giúp nhấn mạnh hơn vào đối tượng chính của hình ảnh hơn .

các bước thực như sau:

1. Chọn hình cần loại bỏ màu nền. Ví dụ, bạn chọn hình con bướm bên phải trong slide số 4.
2. Chọn Picture Tools, vào ngăn Format, nhóm Adjust, nhấp chọn nút Remove Background. Cửa sổ màn hình chuyển qua ngăn lệnh Background Removal.

su-dung-cac-mau-dinh-dang63

3. Bạn điều chỉnh 8 nốt xung quanh hình đang chọn sao cho bao hết vùng hình con bướm cần giữ lại . Sau đó, nhấn nút Keep Changes.

su-dung-cac-mau-dinh-dang64

Áp dụng hiệu ứng nghệ thuật cho hình

Các bước thực như sau:

1. Chọn hình cần hiệu chỉnh. Ví dụ, bạn chọn hình con bướm bên trái trong slide số 4.
2. Chọn Picture Tools, vào ngăn Format, nhóm Adjust, chọn lệnh Artistic Effects.
3. Di chuyển chuột lên các kiểu hiệu ứng dựng sẵn và xem kết quả hình trên slide.
4. Nhấp chuột để chọn một kiểu hiệu ứng mong muốn. Ví dụ, bạn chọn kiểu Pencil Grayscale.

su-dung-cac-mau-dinh-dang65

5. Để bỏ hiệu ứng Artistic thì chọn kiểu None (kiểu đầu tiên) trong hộp danh sách Artistic Effects.

Áp dụng hiệu ứng đổ bóng, đường viền, … cho hình

Ngoài các hiệu ứng đã trình bày, PowerPoint còn cho phép chúng ta áp dụng rất nhiều kiểu hiệu ứng như là các hiệu ứng đổ bóng (Shadow), hiệu ứng tương phản (Reflection), hiệu ứng cho các cạnh của hình (Soft Edges), hiệu ứng 3-D, …

Các bước thực như sau:

1. Chọn hình cần hiệu chỉnh. Ví dụ, bạn chọn hình con bướm bên trái trong slide số 4.
2. Chọn Picture Tools, vào ngăn Format, nhóm Picture Effects, chọn nút lệnh Picture Effects.

su-dung-cac-mau-dinh-dang66

3. Các hiệu ứng cho hình được phân loại thành nhiều nhóm. Bạn rê chuột vào các kiểu hiệu ứng trong các nhóm và xem trước kết quả thể hiện trên slide. Nhấp chuột chọn kiểu hiệu ứng mong muốn. Ví dụ, bạn chọn kiểu Perspective Diagonal Upper Left trong nhóm Shadow.

su-dung-cac-mau-dinh-dang67

4. Ở cuối danh sách các kiểu hiệu ứng có các nút lệnh để mở hộp thoại Format Picture giúp bạn tùy chỉnh thêm các hiệu ứng.

Thay đổ i kiểu định dạng đường kẽ và màu nền của Shape

Các Shape là các hình do bạn vẽ từ hộp công cụ Shapes của PowerPoint. PowerPoint cung cấp rất nhiều Shapes cho bạn lựa chọn. Dưới đây là một số thao tác cần thiết đối với đối tương Shape .

Áp dụng nhanh các kiểu định dạng dựng sẵn

các bước thực như sau:

1. Chọn Shape cần hiệu chỉnh. Ví dụ, bạn chọn Shape hình mũi tên trên trong slide số 6.
2. Chọn Drawing Tools, vào ngăn Format, nhóm Shape Styles, chọn nút More để mở toàn bộ danh mục và chọn một ki u trong danh mục này.

su-dung-cac-mau-dinh-dang68

3. Ví dụ, bạn chọn kiểu Light 1 Outline, Colored Fill – Gray-50%, Accent 1

su-dung-cac-mau-dinh-dang69

Thay đổi màu của các đường kẽ và màu nền

các bước thực như sau:

1. Chọn Shape cần hiệu chỉnh. Ví dụ, bạn chọn Shape hình mũi tên trên trong slide số 6.

2. Chọn Drawing Tools, vào ngăn Format, nhóm Shape Styles, chọn nút Shape Fill. Chọn một màu trong bảng màu, ví dụ như bạn chọn màu xanh. Nhấn vào nút More Fill Colors... để mở hộp thoại Colors sẽ có nhiều màu hơn cho bạn lựa chọn hoặc pha chế màu.

su-dung-cac-mau-dinh-dang70

3. Chọn nút lệnh Shape Outline trong nhóm Shape Styles và chọn một màu trong bảng màu cho khung đường viền, ví dụ như bạn chọn màu vàng. Nhấn vào nút More Outline Colors… để mở có thêm màu lựa chọn.

su-dung-cac-mau-dinh-dang71

Thay đổ i kiểu nét kẻ

các bước thực như sau:

1. Chọn Shape cần hiệu chỉnh. Ví dụ, bạn chọn Shape hình mũi tên trên trong slide số 6.
2. Chọn Drawing Tools, vào ngăn Format, nhóm Shape Styles, chọn nút Shape Outline.

• Để thay đổi kiểu nét kẻ sang kiểu nét gạch đứt thì vào Dashes và chọn kiểu nét là Dash.

su-dung-cac-mau-dinh-dang72

su-dung-cac-mau-dinh-dang73

Thay đổ i kiểu WordArt

Chúng ta sẽ thực hành thay đổi kiểu WordArt hiện hành trên slide 6 sang kiểu lượn sóng.

các bước thực như sau:

1. Chọn WordArt cần hiệu chỉnh. Ví dụ, bạn chọn WordArt trên trong slide số 6.
2. Chọn Drawing Tools, vào ngăn Format, nhóm WordArt Styles, chọn nút Text Effects.

su-dung-cac-mau-dinh-dang74
3. Chọn nhóm Transform và chọn kiểu lượn sóng Wave 2 cho WordArt.

su-dung-cac-mau-dinh-dang75

4. Chúng ta có thể thay đổi nhanh các kiểu hiệu ứng màu sắc, bóng mờ cho WordArt bằng cách nhấn vào nút More và chọn một kiểu hiệu ứng dựng sẵn.

su-dung-cac-mau-dinh-dang76

Áp dụng kiểu định dạng và hiệu ứng cho SmartArt

Chuyển qua slide 7 trong bài thuyết trình, chúng ta sẽ thực hiện thay đổi kiểu định dạng và hiệu ứng cho SmartArt.

các bước thực như sau:

1. Chọn SmartArt cần hiệu chỉnh. Ví dụ, bạn chọn SmartArt trên trong slide số 7.

2. Chọn SmartArt Tools, ngăn Design, nhóm SmartArt Styles

su-dung-cac-mau-dinh-dang77

3. Chọn lệnh Change Colors và chọn Dark 2 Outline để đổi màu cho SmartArt

su-dung-cac-mau-dinh-dang78

4. Chọn nút More và chọn một kiểu định dạng dựng sẵn. Ví dụ bạn chọn kiểu Polished trong nhóm 3-D.

su-dung-cac-mau-dinh-dang79

Cắt và nén media

PowerPoint 2010 tích hợp sẵn tính năng cắt xém âm thanh và phim ngay trong quá trình soạn thảo. Chúng ta không phải cần đến một chương trình biên tập audio, video nào khác. Chúng ta sẽ thực hành cắt xén audio, video và nén chúng lại để tiết kiệm không gian đĩa và giúp khi nghe và xem được mượt mà hơn .

Cắt xén audio

Các đoạn âm thanh chèn vào bài thuyết trình đôi khi rất dài và chúng ta chỉ cần một đoạn nhỏ trong đó để minh họa cho khán giả. Khi đó, tính năng cắt xén audio của PowerPoint trở nên rất hữu ích.

các bước thực như sau:

1. Chọn audio cần hiệu chỉnh. Ví dụ, bạn chọn audio hình cái loa trên trong slide số 7.

2. Vào Audio Tools, ngăn Playback, nhóm Editing, chọn nút lệnh Trim Audio

su-dung-cac-mau-dinh-dang80

3. Trong hộp thoại Trim Audio, bạn thiết lập thời gian bắt đầu và kết thúc của đoạn audio cần trích ra tại Start Time End Time. Ví dụ, bạn thiết lập Start Time là 00:00 và End Time là 00:24. Bạn cũng có thể dùng chuột để xác định vùng âm thanh cần trích trên thanh trượt.

su-dung-cac-mau-dinh-dang81

4. Nhấn nút OK hoàn tất việc cắt xén âm thanh.

Cắt xen video

Tương tự cắt xén audio, việc cắt xén video sẽ giúp chúng ta loại bỏ được những đoạn video kém chất lượng, bị lỗi không hiển thị khi thuyết trình.

các bước thực như sau:

1. Chọn video cần hiệu chỉnh. Ví dụ, bạn chọn video bên phải trong slide số 8.

2. Vào Video Tools, ngăn Playback, nhóm Editing, chọn lệnh Trim Video.

su-dung-cac-mau-dinh-dang82

3. Trong hộp thoại Trim Video, bạn thiết lập đọan video sẽ cần trích tại các hộp Start Time End Time.

su-dung-cac-mau-dinh-dang83

4. Nhấn OK hoàn tất.

Nén audio và video

Chúng ta có thể tăng hiệu năng khi trình chiếu bài thuyết trình bằng cách nén các đoạn audio và video nhúng trong bài.

các bước thực như sau:

1. Mở bài thuyết trình có chứa audio và/ hoặc video
2. Vào ngăn File, chọn Info, chọn nhóm Media Size and Performance và nhấn nút lệnh Compress Media.

su-dung-cac-mau-dinh-dang84

3. Chọn một ki ểu nén media trong 3 tùy chọn sau:

Presentation Quality: Nén nhưng bảo lưu chất lượng âm thanh và hình ảnh phim mở mức tốt nhất.
Internet Quality: Nén với chất lượng trung bình, thích hợp cho việc chia sẽ trên internet.
Low Quality: Nén nhiều nhất, tạo ra tập tin có kích thước nhỏ nhất nhưng chất lượng media sẽ thấp nhất so với 2 kiểu nén trên.

su-dung-cac-mau-dinh-dang85

4. Ví dụ bạn chọn kiểu nén Internet Quality và hộp thoại xuất hiện Compress Media xuất hiện thực hiện quá trình nén các âm thanh và đoạn phim đang nhúng trong bài thuyết trình.

5. Khi nén xong, PowerPoint sẽ cung cấp thông tin về kết quả nén trong cửa sổ Compress Media. Nhấn nút Close để đóng cử a sổ.

su-dung-cac-mau-dinh-dang86

6. Định dạng bảng biểu

Thay đố i kiể u định dạng của bảng

các bước thực như sau:

1. Chọn bảng cần thay đổi kiểu định dạng. Ví dụ bạn chọn bảng trong slide 10.

su-dung-cac-mau-dinh-dang87

2. Vào Table Tools, ngăn Design, chọn nhóm Table Styles và nhấp chuột vào nút More để mở rộng danh sách các kiểu định dạng.

su-dung-cac-mau-dinh-dang88

3. Ví dụ, bạn chọn kiểu là Dark Style 2 Accent 1/ Accent 2

su-dung-cac-mau-dinh-dang89

4. Để trang trí thêm cho bảng, bạn vào nút Effects, chọn nhóm Shadow và chọn kiểu bóng mờ là Offset Diagonal Bottom Right.

su-dung-cac-mau-dinh-dang90

Thêm hoặc xóa dòng, cột của bảng

các bước thực như sau:

1. Chọn bảng cần thay đổi kiểu định dạng. Ví dụ bạn chọn bảng trong slide 10.
2. Chọn vào một ô trong bảng mà bạn dự định chèn thêm dòng, cột vào bên trái hoặc bên phải ô chọn. Ví dụ, bạn chọn ô Flash

su-dung-cac-mau-dinh-dang91

3. Vào Table Tools, ngăn Layout, nhóm Rows & Columns và chọn lệnh:

Insert Above: Chèn dòng ngay trên ô đang chọn
Insert Below: Chèn dòng ngay dưới ô đang chọn
Insert Left: Chèn cột bên trái ô đang chọn

su-dung-cac-mau-dinh-dang92

4. Muốn xóa dòng hoặc cột thì nhấn vào nút Delete và chọn lệnh:

Delete Columns: Xóa các cột đang chọn
Delete Rows: Xóa các dòng đang chọn
Delete Table: Xóa cả bảng chứa ô đang chọn

7. Định dạng đồ thị

Cập nhật thông tin cho đồ thị

Đôi khi chúng ta cần phải cập nhật hoặc xóa bớ c ác số liệu cho đồ thị đã trên slide. Phiên bản PowerPoint hỗ trợ rất mạnh về mảng vẽ đồ thị nên các thao tác thực thực hiện rất đơn giản

Các bước thực như sau:

1. Chọn đồ thị trên slide cần hiệu chỉnh số liệu. Ví dụ bạn chọn đồ thị trong slide 11.

2. Vào Chart Tools, ngăn Design, nhóm Data và chọn lệnh Edit Data

su-dung-cac-mau-dinh-dang93

3. Trong cửa sổ Excel xuất hiện, bạn tiến hành thay đổi số liệu, thêm dòng số liệu hoặc xóa bớt số liệu của đồ thị. Bạn đóng cử a sổ Excel khi hoàn thành các thay đổi bằng cách vào ngăn File chọn Exit.

su-dung-cac-mau-dinh-dang94

Tùy biến đ ịnh dạng đồ thị

PowerPoint cung cấp sẵn rất nhiều mẫu định dạng đồ thị đẹp mắt cho bạn tha hồ lựa chọn . PowerPoint cho phép chúng ta thay đổi màu sắc của các thành phần trên đồ thị, thêm hoặc bớt các thành phần như các đường lưới, các nhãn, các chú thích,.. . hoặc thay đổi kiểu định của cả đồ thị bằng một cú nhấp chuột.

các bước thực như sau:

1. Chọn đồ thị trên slide cần hiệu chỉnh số liệu. Ví dụ bạn chọn đồ thị trong slide 11.

2. Vào Chart Tools, ngăn Design

• Tại Chart Layout: chọn kiểu layout muốn thay đổi. Giả sử bạn không thay đổi kiểu layout.
• Tại Chart Style: chọn kiểu định dạng đồ thị muốn áp dụng. Ví dụ, bạn chọn lại kiểu định dạng là Style 34.

su-dung-cac-mau-dinh-dang95

3. Để thay đổi kiểu đồ thị thì vào nhóm Type trên ngăn Design. Bạn chọn lệnh Change Chart Type, hộp thoại Change Chart Type xuất hiện. Ví dụ, bạn chọn kiểu Clustered Column và nhấn OK khi đó đồ thị hình tròn biến đổi thành dạng đồ thị cột.

su-dung-cac-mau-dinh-dang96

4. Để thêm hoặc xóa các thành phần trên đồ thị, bạn vào ngăn Layout và chọn kiểu thành phần cần thêm hoặc xóa . Sau đây là danh mục các thành phần trên đồ thị:

su-dung-cac-mau-dinh-dang97

su-dung-cac-mau-dinh-dang98

8. Tổ chức các slide trong bài thuyết trình

Bạn có thể sắp xếp lại thứ tự của các slide trong bài thuyết trình bất kỳ khi nào bạn muốn. PowerPoint thiết kế chế độ Slide Sorter để thực hiện công việc tổ chức và sắp xếp các slide rất thuận tiện.

các bước thực như sau:

1. Mở bài thuyết trình cần tổ chức lại.
2. Vào ngăn View chọn Slide Sorter. Màn hình PowerPoint chuyển sang chế độ hiển thị Slide Sorter.
3. Dùng chuột chọn một hoặc nhiều slide cần thay đổi vị trí. Muốn chọn nhiều slide cùng lúc thì giữ phím Alt (chọn các slide liền nhau) hoặc Ctrl (chọn các slide nằm cách xa nhau) trong khi nhấp chọn các slide.

su-dung-cac-mau-dinh-dang99

4. Giữ trái chuột và kéo các slide đến vị trí mới. Khi xuất hiện đường kẽ đứng tại vị trí mới thì thả trái chuột và các slide được chọn sẽ được di chuyển đến vị trí mới này.

su-dung-cac-mau-dinh-dang100

9. Hỏi đáp

Câu 1. Cho biết cách áp dụng nhiều Theme khác nhau trong một bài thuyết trình?

Trả lời:

Một bài thuyết trình có tối thiểu một theme được áp dụng . chúng ta có thể dễ dàng sử dụng nhiều theme khác nhau trong một bài thuyết trình . Mỗi theme sẽ có một bộ slide master và slide layout riêng, do vậy bài thuyết trình sẽ có nhiều slide master bên trong.
Giả sử, chúng ta sẽ tạo mới một bài thuyết trình có áp dụng hai theme khác nhau cho bài này .

các bước thực hiện như sau:

1. Mở PowerPoint và tạo mới một bài thuyết trình.
2. Vào ngăn View, nhóm Master Views, chọn Slide Master

3. Trong cửa sổ Slide Master:

• Chọn slide master
• Vào nhóm Edit Theme
• Chọn Themes và chọn một kiểu Theme nào đó từ danh sách dựng sẵn, ví dụ bạn chọn Angles

su-dung-cac-mau-dinh-dang101

4. Chọn chuột vào slide layout cuối cùng trong Slide Master thứ nhất

su-dung-cac-mau-dinh-dang102

5. Vào nhóm Edit Theme, chọn một kiểu Themes khác từ danh sách các mẫu dựng sẵn. Ví dụ, bạn chọn kiểu Grid. Khi đó PowerPoint sẽ tự động chèn thêm một bộ Slide Master mới và áp dụng Theme vừa chọn.

su-dung-cac-mau-dinh-dang103

6. Khi đó trong cửa sổ, Normal khi chèn slide mới thì PowerPoint sẽ liệt kê 2 nhóm Slide Layout cho bạn lựa chọn.

su-dung-cac-mau-dinh-dang104

Câu 2. Cho biết cách sao chép nhanh tất cả các hình có trong bài thuyết trình

Trả lời:

Chúng ta có thể sao chép tất cả các hình đã chèn vào PowerPoint 2010 rất nhanh chóng.

các bước thực hiện như sau:

1. Đóng bài thuyết trình cần chép các hình, ví dụ như chúng ta sẽ trích hết hình trong tập tin ThuchanhPowerPoint2010_ch4.pptx.

2. Vào trình quản lý Windows Explore (nhấn phím tắt là Windows+E) tìm đến thư mục chứa bài thuyết trình.

su-dung-cac-mau-dinh-dang105
3. Nhấp phải chuột lên tập tin và chọn lệnh Rename, bạn thêm .zip vào sau tên tập tin.

su-dung-cac-mau-dinh-dang106

4. Nhấp trái chuột hai lần để mở tập tin .zip này bằng trình giải nén trong máy của bạn. Nếu máy bạn chua có chương trình giải nén nào thì có thể tải một chương trình 7zip miễn phí tại địa chỉ http://www.7zip.com

su-dung-cac-mau-dinh-dang107

5. Bạn vào thu mục ppt trong cửa sổ chương trình giải nén 7zip . Trong thu mục ppt có chứa rất nhiều thu mục con bên trong và trong số đó có một thu mục tên là media dùng để chứa tất cả các hình ảnh, phim, âm thanh, … mà bạn đã chèn vào trong bài thuyết trình.

su-dung-cac-mau-dinh-dang108

6. Chọn thư mục media và nhấn vào nút Extract để chép thư mục này ra ngoài. Bạn chọn nơi chứa thư mục media trong hộp thoại Copy và nhấn OK.

su-dung-cac-mau-dinh-dang109

7. Khi đó thư mục media đã được chép ra ngoài và bạn hãy đóng chương trình giải nén 7zip lại . Sau đó, bạn hãy đổi tên tập tin PowerPoint trở lại như ban đầu.

su-dung-cac-mau-dinh-dang110

Câu 3. Hướng dẫn cách tạo watermarke cho các slide?

Trả lời:

Chúng ta có thể dùng hình ảnh, Textbox hoặc WordArt để làm watermark cho các slide trong bài thuyết trình .

Cách 1. Dùng hình làm watermark

các bước thực hiện như sau:

Trong chế độ Normal, bạn chọn slide cần thêm watermark. Nếu muốn thêm watermark cho tất cả các slide thì vào chế độ Slide Master để thực hiện các lệnh.

su-dung-cac-mau-dinh-dang111

2.Vào ngăn Insert, nhóm Images, nhấp lệnh Picture, tìm đến hình cần làm watermark và nhấn nút Insert. Ví dụ, bạn chọn hình Background06.jpg

su-dung-cac-mau-dinh-dang112

3. Điều chỉnh lại kích thước hình vừa chèn vào cũng như vị trí sẽ đặt hình trên slide.

su-dung-cac-mau-dinh-dang113

4. Vào Picture Tools, ngăn Format, nhóm Adjust.

• Chọn Color, vào nhóm Recolor và chọn một kiểu trong đó, ví dụ bạn chọn kiểu Green, Accent color 4 Light vì nó khá gần với màu nền của slide nhất. •

su-dung-cac-mau-dinh-dang114

 

•  Chọn Correction và chọn từ nhóm Brightness and Contrast một kiểu nào đó, ví dụ bạn chọn kiểu Brightness: 0% (Normal) Contrast: 0% (Normal).

su-dung-cac-mau-dinh-dang115

• Chọn nút Remove Background, và chọn vùng hình cần giữ lại, nhấn Keep Changes để chấp nhận các thay đổi . Kết quả như hình sau .

su-dung-cac-mau-dinh-dang116

5. Sau khi điều chỉnh hình xong, bạn vào nhóm Arrange trong ngăn Format của Picture Tools, chọn Send Backward và chọn lệnh Send to Back.

su-dung-cac-mau-dinh-dang117

Cách 2. Dùng văn bản làm watermark

các bước thực hiện như sau:

1. Trong chế độ Normal, bạn chọn slide cần thêm watermark

2. Vào ngăn Insert, nhóm Text, chọn WordArt

su-dung-cac-mau-dinh-dang118

3. Nhập vào văn bản là “Watermark Demo” . Nắm vào nút tròn xanh bên trên WordArt và xoay theo ngược chiều kim đồng hồ.

su-dung-cac-mau-dinh-dang119

4. Vào nhóm Arrange, chọn Send Backward và chọn lệnh Send to Back. Tuy nhiên, nội dung phí trên WordArt đọc chư a được rõ. Bạn vào nhóm WordArt Styles, chọn Text Fill và chọn lại màu nhạt hơn .

su-dung-cac-mau-dinh-dang120

Câu 4. Xin cho biết cách tạo một mẫu template?

Trả lời:

PowerPoint cung cấp sẵn rất nhiều mẫu template, tuy nhiên chúng ta có thể tự tạo những template đặc thù của riêng mình và đưa vào PowerPoint để sau này sử dụng. Một mẫu template bao gồm nền slide, bộ màu, bộ font, các layout của slide, hình ảnh,… Do vậy, chúng ta sẽ tạo một template mẫu gồm:

•Một background tô màu nền kiểu Gradient

•Chèn một hình làm wartermark.

•Đ ịnh dạng cho các placeholder Master title và Master text trên Slide Master

•Sắp xếp lại các placeholder Header & Footer trên Slide Master.

Các bước thực hiện như sau:

1. Mở PowerPoint và chương trình sẽ tạo mới một bài thuyết trình trống.

su-dung-cac-mau-dinh-dang121

2. Vào ngăn View, nhóm Master Views, chọn Slide Master.

su-dung-cac-mau-dinh-dang122

3. Vào nhóm Background, chọn Background Styles và chọn Format Background… hộp thoại Format Background xuất hiện, chọn ngăn Fill:

•Chọn kiểu Gradient fill

•Tại Type chọn kiểu Radial

•Tại Color chọn màu xanh Aqua, Accent 5, Darker 50%.

•Tất cả thông số khác giữ nguyên

•Nhấn Close để chấp nhận

su-dung-cac-mau-dinh-dang123

4. Vào ngăn Insert, nhóm Images, chọn Picture, chọn hình Background06.jpg và chèn vào Slide Master.

•Điều chỉnh kích thước hình lại và đặt nằm ở góc trái của slide.

•Vào Picture Tools, ngăn Format, nhóm Adjust, chọn Remove Background để loại bỏ nền của hình.

•Vào nhóm Arrange, chọn Send Backward và chọn lệnh Send to Back.

su-dung-cac-mau-dinh-dang124

 

5. Chọn placeholder Master title trên Slide Master

•      Vào ngăn Home, nhóm Font, chọn lại Font chữ là Arial, cỡ chữ là 44

•      Chọn màu chữ là Dark Blue, in đậm (Bold) và có đỗ bóng (Text Shadow)

su-dung-cac-mau-dinh-dang125

6. Chọn placeholder Master text trên Slide Master, vào ngăn Home, nhóm Font, chọn lại Font chữ là Arialmàu chữ là màu xanh (Blue)

su-dung-cac-mau-dinh-dang126

 

7. Sắp xếp và thu nhỏ 3 placeholder của Header & Footer.

8.Vào ngăn Slide Master, chọn lệnh Close Master View.

9.Vào File, chọn Save As, hộp thoại Save As xuất hiện

•Đặt tên tập tin Template tại hộp File name

•Chọn Save as typePowerPoint Template (*.potx)

•Nhấn Save để lưu

10.Các template tự tạo sẽ được PowerPoint lưu vào thu mục Template và khi bạn tạo bài thuyết trình mới theo template này thì tìm nó trong nhóm My template

su-dung-cac-mau-dinh-dang127