W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Hướng dẫn EXCEL_Bài 7: Làm việc với Macro, Templates

dinh-dang-trang-va-in-bang-tinh16

Làm Việc Với Macro, Templates

1. Macro

Macros là các tính năng cao cấp, có thể làm tăng tốc độ chỉnh sửa hay định dạng mà bạn có thể thực hiện thường xuyên trong một bảng tính Excel. Chúng ghi lại những hành động mà bạn đã chọn ở menu để cho một chuỗi các hành động đó có thể được hoàn thành trong một bước.

Ghi một Macro

Để ghi một Macro:

• Kích tab View trên vùng Ribbon
• Kích Macros
• Kích Record Macro

dinh-dang-trang-va-in-bang-tinh12

• Nhập tên cho Marco (không chứa dấu cách)
• Nhập một phím tắt
• Nhập vào mục Description để giải thích hay mô tả

dinh-dang-trang-va-in-bang-tinh13

Để thực hiện Macro:

• Kích Macro
• Kích Stop Recording

dinh-dang-trang-va-in-bang-tinh12

Thực thi Macro

Để thực thi một Macro từ phím tắt, chỉ cần ấn vào phím mà bạn đã chọn để chạy Macro. Hoặc bạn có thể xem tất cả các Macro và thực thi bằng cách:

• Kích Macros
• Kích View Macros
• Chọn một Macro và kích Run

dinh-dang-trang-va-in-bang-tinh15