W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Hộp thoại Scan Settings (Auto Scan)

Hộp thoại Scan settings xuất hiện khi bạn Click Specify… trong cửa sổ Scan/Import

1

*Document Type: Đặt chế độ Auto Mode

Lưu ý quan trọng:

-Đặt tài liệu đúng theo hướng dẫn.

Xem phần “Đặt tài liệu” để có thêm thông tin về cách đặt tài liệu để scan.

*Recommended Image Correction

Đánh dấu ô chọn này để áp dụng những biện pháp xử lí phù hợp cho ảnh scan tùy thuộc vào loại tài liệu.

Lưu ý quan trọng:

-Khi ô chọn này được đánh, file chỉ có thể được lưu dưới dạng JPEG/Exif hoặc PDF

-Quá trình scan sẽ kéo dài lâu hơn bình thường với lựa chọn này.

-Màu sắc của bản scan có thể bị thay đổi. Trong trường hợp này, bỏ chọn ô chọn này và thực hiện scan lại một lần nữa.

*Defaults:

Phục hồi cài đặt gốc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *