W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Cách thay đổi các thiết lập scan của ControlCenter3

Có 4 thiết lập scan: Scan to Image, Scan to OCR, Scan to E-mail và Scan to File:

Image (Hình ảnh): Mặc định : Microsoft® Paint

OCR (Nhận diện kí tự quang học): Mặc định : Microsoft® Notepad

E-mail

File

Cách mở ControlCenter

Hướng dẫn cho người dùng Windows

1.  Mở ứng dụng ControlCenter

(Windows® 2000/ Windows® XP/ Windows Vista®/ Windows® 7)
Click Windows/start -> (All) Programs -> Brother -> XXX-XXXX (XXX-XXXX là số Model của máy) -> ControlCenter.

Ứng dụng ControlCenter sẽ hiện ra trên thanh tác vụ gần đồng hồ hệ thống ( biểu tượng một ô vuông màu xanh)

1

(Windows® 8 or hay các phiên bản sau)

*Bấm vào đây để xem thông tin về tương thích hệ thống.

a. Trên màn hình Start, click chuột phải vào một chỗ trống và chọn All Apps

b. Click Brother Utilities.

c. Chọn Model máy của bạn từ danh sách.

d.Click ControlCenter.

Ứng dụng ControlCenter sẽ hiện ra trên thanh tác vụ gần đồng hồ hệ thống ( biểu tượng một ô vuông màu xanh)

2

2. Double-click lên biểu tượng ControlCenter trên thanh tác vụ để mở cửa sổ chương trình. Đi đến 3.

3

Hướng dẫn cho người dùng Macintosh

1.  Mở ứng dụng ControlCenter bằng cách click Macintosh HD -> Library -> Printers -> Brother -> Utilities -> ControlCenter -> ControlCenter.app

ng dụng ControlCenter sẽ xuất hiện trên thanh tác vụ gần đồng hồ hệ thống.

4

2. Click vào biểu tượng ControlCenter trên thanh tác vụ, sau đó chọn Open để mở chương trình.

5

<Giao diện hiện đại>

6

<Giao diện cổ điển>

Cách thiết lập các tùy chọn:

Dành cho người dùng Macintosh:

Những hướng dẫn dưới đây là dành cho người dùng Windows tuy nhiên bạn có thể làm theo những bước tương tự.

Scan to Image (ví dụ cho Microsoft Paint)

1. Click Configuration

2. Chọn SCAN -> Image

3. Click thẻ Software 

4. Chọn ứng dụng tương ứng trong danh sách

*Bạn có thể bổ sung thêm ứng dụng bằng cách click Add hoặc xóa ứng dụng bằng cách click Delete

 

1

5. Để Add một ứng dụng, click Add sau đó thiết lập như sau:

Application Name (tên ứng dụng) (dưới 30 kí tự) … (1)

Application Location (đường dẫn ứng dụng)

File Type (kiểu file)…(3)

2

6. Click Add.

7. Thay đổi các chỉ số nếu cần

8. Nếu bạn muốn scan chỉ một phần tài liệu, chọn ô “Show Scanner Interface“.

3

9. Click Ok

Scan to ORC (nhận diện kí tự quang học)

1. Click Configuration

2. Chọn SCAN -> OCR

3. Click thẻ Software

4. Chọn ứng dụng tương ứng trong danh sách

*Bạn có thể bổ sung thêm ứng dụng bằng cách click Add hoặc xóa ứng dụng bằng cách click Delete

4

5. Để Add một ứng dụng, click Add sau đó thiết lập như sau:

Application Name (tên ứng dụng) (dưới 30 kí tự) … (1)

Application Location (đường dẫn ứng dụng)

File Type (kiểu file)…(3)

5

6. Click Add.

7. Thay đổi các chỉ số nếu cần

8. Nếu bạn muốn scan chỉ một phần tài liệu, chọn ô “Show Scanner Interface“.

6

9. Click Ok

Scan to Email

1. Click Configuration

2. Chọn SCAN -> Email

3. Click thẻ Software 

4. Chọn ứng dụng tương ứng trong danh sách

Khi bạn mở ControlCenter3 lần đầu tiên, một danh sách ứng dụng mặc định sẽ hiện ra. Nếu bạn dùng một ứng dụng khác và có trục trặc kĩ thuật, hãy dùng ứng dụng mặc định

*Bạn có thể bổ sung thêm ứng dụng bằng cách click Add hoặc xóa ứng dụng bằng cách click Delete

7

5. Để Add một ứng dụng, click Add sau đó thiết lập như sau:

Application Name (tên ứng dụng) (dưới 30 kí tự) … (1)

Application Location (đường dẫn ứng dụng)

File Type (kiểu file)…(3)

8

6. Click Add.

7. Thay đổi các chỉ số nếu cần

8. Nếu bạn muốn scan chỉ một phần tài liệu, chọn ô “Show Scanner Interface“.

9

9. Click Ok

Scan to File

1. Click Configuration

2. Chọn SCAN -> File

3. Click thẻ Software 

4. Để thay đổi tên File, nhập tên bạn muốn cho tài liệu vào trường “File Name”

File scan sẽ có tên là tên bạn chọn + ngày tháng scan+số thứ tự

10

5. Chọn định dạng file cho hình scan.

Click nút Browse... để chọn đường dẫn lưu file.

6. Để ứng dụng hiển thị nơi hình scan được save11, đánh chọn vào ô Show Folder

 

7. Để ứng dụng hỏi bạn về nơi lưu hình scan được mỗi lần scan, đánh chọn vào ô Show Save as Windows

12

 

8. Nếu bạn muốn scan chỉ một phần tài liệu, chọn ô “Show Scanner Interface”.

13

9. Click Ok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *